Yaşayan Fosiller Yaratılış Gerçeğini İlan Etmiştir

Yaşayan fosiller, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini ve hiçbir şekilde evrimleşmediklerini gözler önüne sermektedir.

Bu gerçeğin bilincinde olan evrimci sözde bilimadamları, soyu tükenmiş bazı canlıları evrime delil olarak gösterme yoluna gitmişlerdir.

Ne var ki sözde delil olarak ileri sürdükleri her canlı, evrimin geçersizliğini ortaya çıkarmış, Yüce Allah’ın üstün yaratma sanatını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hayalı Ara Form Archaeopteryx

Evrimcilere göre 150 milyon yıl önce yaşamış olan Archæopteryx, kuşların sözde atasıydı.

Oysa Archæopteryx'in fosilleri üzerinde yapılan son incelemeler, bu canlının kesinlikle bir ara geçiş formu olmadığını, sadece günümüz kuşlarından biraz daha farklı özelliklere sahip, soyu tükenmiş bir kuş türü olduğunu göstermiştir.

Archæopteryx Ara Geçiş Formu Değil Soyu Tükenmiş Bir Kuştur

Bu canlının "sternum"unun yani uçmak için gerekli olan kasların tutunduğu göğüs kafesinin altında bulunan göğüs kemiğinin olmaması canlının uçamayacağının en önemli kanıtı olarak gösterilmekteydi. Ancak 1992 yılında bulunan yedinci Archæopteryx fosilinde evrimcilerin çok uzun zamandır yok saydıkları göğüs kemiği vardı. Bu bulgu, Archæopteryx'in tam uçamayan bir yarı-kuş olduğu yönündeki iddiaların en temel dayanağını geçersiz kıldı.

Archæopteryx'in gerçek anlamda uçabilen bir kuş olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesi de hayvanın tüylerinin yapısı oldu. Archæopteryx'in günümüz kuşlarınınkinden farksız olan asimetrik tüy yapısı, canlının mükemmel olarak uçabildiğini gösteriyordu.

Evrimcilerin, Archæopteryx'i ara geçiş formu olarak gösterirken dayandıkları en önemli iki nokta ise, bu hayvanın kanatlarının üzerindeki pençeleri ve ağzındaki dişleridir. Ancak günümüzde yaşayan iki tür kuş olan, Taouraco ve Hoatzin'de de dallara tutunmaya yarayan pençeler bulunmaktadır. Ve bu canlılar, hiçbir sürüngen özelliği taşımayan, tam birer kuşturlar. Dolayısıyla Archæopteryx'in kanatlarında pençeleri olduğu ve bu sebeple de bir ara form olduğu yolundaki evrimci iddia geçersizdir.

Archaeopteryx'in, uçucu, gerçek bir kuş olduğu ortaya çıkmış ve onun atası olarak gösterilecek hiçbir sürüngen olmadığı anlaşılmıştır. Bunun ortaya çıkmasıyla, evrimcilerin kuşların sürüngenlerden evrimleştiği iddiasını destekleyebilecek delilleri kalmamıştır.

146 Milyon - 65 Milyon Yıllık Zar Kanatlı Fosilleri

İlk Neuropteranlar (zar kanatlılar) bundan 300 milyon yıl kadar önce ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu cins, sinekleri ve böcekleri de içine alan bir aile olarak oldukça bol miktarda bulunmaktadır. Günümüzde yaşayan 4700 çeşit Neuropteran bulunmaktadır. Ve bu fosil örnekleri, günümüzdeki zar kanatlılar ile aynı özelliklere sapitir.

125 Milyon Yıllık Akrep Sineği

Hebei bölgesinden çıkarılan bu fosil, iğnesi olmadığı için dişi olduğu anlaşılan bir böceğe aittir. Bu fosilde, kanatların renk şeritleri de dahil olmak üzere çok ince detaylar, korunmuş olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu canlının günümüzde oldukça fazla sayıda örneği bulunmaktadır.
 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net