Örneksiz Yaratan Rabbimiz

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Yeryüzündeki tüm varlıklar, yerde ve gökte bulunan canlılar, hayranlık uyandırıcı özelliklere ve sistemlere sahiptirler. Bir kartalın muhteşem kanatları, tavus kuşunun benzersiz tüyleri, sineğin mükemmel petek gözleri ve bunun gibi sayısız detay Allah (cc)’ın üstün yaratma sanatının birer tecellisi, üstün kudretinin birer habercisidir. Yeryüzündeki sayılamayacak kadar çok türe ait o kadar çeşitli özellik vardır ve bunlar o kadar benzersizdir ki, insanlar doğada canlılar üzerindeki yaptıkları keşifleri teknolojinin bir çok dalında örnek alırlar. Örneğin yunusların burun çıkıntısı, modern büyük gemilerin pruvasına model olmuştur. Radarların çalışma prensibi, yarasaların ses dalgalarını yayarak çalışan algılama sistemlerinin bir benzeridir. Kameraların mekanizması insan gözünü örnek alırken, helikopterler yusufçuğun yapısından esinlenmişlerdir.

İnsan, yalnızca Allah (cc)’ın kendisine bahşettiği kadarını algılayabilir, görebilir ve akledebilir. İnsan, dünyaya sahip olduğu beş duyu ile gelmiştir ve bu duyuların dışında altıncı bir duyuyu tahayyül etmesi bile mümkün değildir. Üstelik sahip olduğu duyularla da ancak Allah (cc)’ın kendisi için dilediği kadarını algılayabilmekte, belirli bir renk tayfını görebilmekte, belirli frekanslardaki sesi duyabilmektedir. İnsan yeryüzünde kendisi için yaratılmış delillere ihtiyaç duyar. Varlıkları dilediği şekilde, dilediği özelliklerle ve dilediği üstünlüklerle yaratan Allah (cc)’ın eserlerini görüp incelemeye gereksinimi vardır. Yoktan var eden, örneksiz yaratan ve kusursuz örnekler sergileyen Bedi olan Allah (cc)’ın üstün ilmine sürekli olarak hayranlık duymaktadır.

Kuşkusuz Allah (cc)’ın, bir varlıktaki kusursuz özellikleri yaratırken ve onda henüz sırları çözülememiş hayranlık uyandırıcı detayları var ederken tasarlamaya ihtiyacı yoktur (Allah (cc)’ı tenzih ederiz.) Allah (cc), bir canlıyı tüm berzersiz özellikleri ile yaratmak istediğinde, O’nun “Ol” emri yeterlidir. İnsanların günümüzde detaylarını keşfetmeyi tam olarak başaramadıkları mikro alemden, ihtişamlı gök cisimleri ile uçsuz bucaksız uzaya kadar her şey Allah (cc)’ın “Ol” emri ile bir anda yarattığı mükemmel sistemlerdir. Tüm bunları ve daha fazlasını yaratmaya kadir olan yüce Allah (cc), örneksiz yaratan ve yarattığı her detayda üstün ilmini tecelli ettirendir.
 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net