Kuran Fihristi

Bu aydan itibaren dergimizde yer alacak "Kuran Fihristi" sayfasında her ay, Kuran'da ismi geçen çeşitli kavramlar, mekanlar, kişilerle ilgili ayetlere yer vereceğiz. Belli bir konu başlığındaki ilgili ayetleri bulabileceğiniz bu sayfanın hazırlanmasındaki amaç, Rabbimiz'in insanlığa bir rahmet olarak indirdiği Yüce Kuran'ı, içindeki hükümleri, geçmiş dönemlerde yaşamış peygamberler ve müminlerin hayatlarına dair detayları öğrenmek, hatırlamak ve ibret almaktır. Kuran ayetleri üzerinde daha geniş ve kapsamlı bir bilgi sahibi olmak isteyen herkese bu sayfayı düzenli olarak takip etmelerini öneriyoruz.

Hz. Adem (A.S)

Hz Adem'in ismi Kuran'da 18 defa zikreldilmekte, bu bahsin büyük çoğunluğu da Bakara ve Taha surelerinde geçmektedir.

Al-i İmran Suresi


 • Hz. İsa'nın durumunun Hz. Adem'inkine benzetilmesi

  Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; (Al-i İmran Suresi, 33)

  Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. (Al-i İmran Suresi, 34)

 • Hz. Adem topraktan yaratılıp, “Ol” emri ile olmuştur.

  Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona "Ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59)

Bakara Suresi

 • Hz. Adem yeryüzünde halife olarak var edilmiştir.

  Hani Rabbin Meleklere: "Muhakkak Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi Ben bilirim" dedi. (Bakara Suresi, 30)

 • Hz. Adem'e isimlerin öğretilmesi

  Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz bunları Bana isimleriyle haber verin" dedi. (Bakara Suresi, 31)

 • Şeytanın kibirlenmesi

  Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi (böylece) kafirlerden oldu. (Bakara Suresi, 34)

 • Hz. Adem'in ve eşinin cennete yerleştirilmesi

  Ve dedik ki: "Ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." (Bakara Suresi, 35)

  Derken Adem Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir esirgeyendir. (Bakara Suresi, 37)

Maide Suresi

 • Hz. Adem'in iki oğlunun durumu

  Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah ancak korkup-sakınanlardan kabul eder." (Maide Suresi, 27)

A'raf Suresi

 • İnsanın çamurdan yaratılması

  (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın." (Araf Suresi, 12)

 • Hz. Adem'in imtihan edilmesi ve cennetten çıkarılması

  Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. (Araf Suresi, 19)

 • Hz. Adem ve eşi tek bir nefisten yaratılmıştır

  O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre) gezindi... (Araf Suresi, 189)

 • Hz. Adem'e evlat verilmesi

  ... Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız." (Araf Suresi, 189)

Taha Suresi

 • Bunun üzerine dedik ki: "Ey Adem bu gerçekten sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın sonra mutsuz olursun." (Taha Suresi, 117)

 • Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" (Taha Suresi, 120)

 • Böylece ikisi ondan yediler hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar. Adem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp-kaldı. (Taha Suresi, 121)

 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net