İslam Ahlakı Hz. Mehdi'nin Gelişi ile Tüm Dünyayı Aydınlatacaktır

Avrupa’da içinde bulunduğumuz dönemde din değiştirip Müslüman olmayı tercih edenlerin sayısında önemli bir artış vardır. İşte çoğu araştırmacının ilgisini çeken nokta da burada toplanmaktadır. Nitekim 1999 yılının Ekim ayında yapılan Avrupa Katolik Kiliseler Toplantısı’nın ana gündem maddesi, yeni yüzyılda kilisenin hangi pozisyonda olacağını değerlendirmekti. Toplantıya katılan hemen hemen tüm din adamlarının asıl olarak üzerinde durdukları konu ise İslamiyet'in Avrupa’daki hızlı yükselişi oldu. Toplantıda yapılan konuşmaları sayfalarına taşıyan National Catholic Reporter dergisinin verdiği habere göre, toplantıya katılanlar arasında objektif ve tutarlı olan kişiler her iki dinin mensuplarının da tek ilah olan Allah’a iman ettiklerinin, dolayısıyla bu iki din arasında herhangi bir çatışma veya mücadelenin söz konusu olamayacağının altını çizmişlerdir. Öyle ki toplantının Almanca olarak yapılan bir oturumunda, Almanya Kardinali Karl Lehmann, “İslamiyet'te, pek çok Hıristiyanın tahmin ettiğinden çok daha fazla çoğulculuk vardır” sözleriyle bunu ifade etmiştir. (Europe’s Muslims Worry Bishops, National Catholic Reporter, 22 Ekim 1999)

İslamiyet'in büyüme hızı ile çeşitli kurumlar veya araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar gelecekte İslam’ın sadece Avrupa’da değil, dünyada hakim olacağını ortaya koymaktadır. Nitekim U.S. Center for World Mission’a göre, 1997’de Hıristiyanların toplam olarak yıllık büyüme hızı %2.3 ile dünya nüfusuna eşitken, Müslüman dünyası yaklaşık %2.9 artış ile dünya nüfusundan daha hızlı büyümektedir. Bu nedenle dünyadaki Müslümanların yüzdesi her yıl %0.6’lık bir artış göstermektedir. Örneğin Fact Monster’da yayınlanan “İslam' ın Büyüyen Etkisi” adlı yazıda İslam’ın Amerika’da en hızlı büyüyen din olduğu, ayrıca dünyada da hızla yayıldığı vurgulanmaktadır. Bu hızla İslam 2023’e kadar Hıristiyanlığı geçerek dünyanın başlıca dini olacaktır. Barrett&Johnson Bulletin of Missionary Research’deki bir makalede Müslümanların sayısının 2000 yılında 1. 22 milyarken 2025’e kadar 1. 89 milyar olacağı saptanmıştır. Yazar Samuel Huntington ise Müslümanlığın hızla arttığını belirtmekte ve “şu anda dünya nüfusunun %20’sini Müslümanlar teşkil etmektedir. Gelecek yüzyılda bu sayı Hıristiyanların üzerine çıkacaktır....” demektedir.

İslam’ın büyümesinin Avrupa ile sınırlı kalmayıp dünya genelinde de aynı eğilimi göstermesi, dünyanın artık yepyeni bir döneme doğru ilerlediğine işaret etmektedir. Bu yeni dönemde, Allah’ın izniyle, İslamiyet önem kazanacak, Kuran ahlakı insanlar arasında dalga dalga yayılacaktır. İslam ahlakının yayılması ve tüm dünyaya hakim olması Allah’ın bir vaadidir ve Kuran’da şöyle müjdelenmektedir:

"Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır". (Nur Suresi, 55)

Kuran ayetlerinin yanı sıra Peygamber Efendimiz (sav)’in pek çok hadisinde de Kuran ahlakının dünyaya hakim olacağı bildirilmiştir. Buna göre ahir zaman olarak adlandırılan kıyamet öncesindeki dönemde, insanlar önce haksızlığın, adaletsizliğin, yalanın, savaşların, çatışmaların, kavgaların, ahlaki dejenerasyonun yaygınlaştığı bir dönemi yaşayacaklardır. Bu dönemin ardından ise, Kuran ahlakının dalga dalga insanlar arasında yayılmaya başladığı ve en sonunda tüm dünyaya hakim olduğu Altınçağ gelecektir. Peygamberimiz (sav)’in Altınçağ’ı müjdelediği bir hadis şu şekildedir:

... Kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina, içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Kötüler helak olacaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hadiste de belirtildiği üzere Altınçağ adaletin, bolluğun, bereketin, güvenliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olacağı insanlar arasında sevgi, fedakarlık, hoşgörü, şefkat, merhamet, sadakat gibi duyguların yoğun olarak yaşanacağı bir dönem olacaktır. Peygamberimiz (sav) hadislerinde bu kutlu dönemin Hz. Mehdi’nin vesilesi ile yaşanacağını belirtmiştir. Hz. Mehdi, ahir zamanda gelecek ve tüm dünyayı içinde bulunduğu kaostan ve ahlaki çöküntüden kurtaracaktır. İnkarcı ideolojileri ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir yanında devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)’in dönemindeki şekliyle yaşanmasını sağlayacak, Kuran ahlakını insanlar arasında hakim kılacak, tüm dünyada huzuru ve barışı tesis edecektir.

Bugün dünya üzerinde yaşanan İslam ahlakına yöneliş ve yeni dönemde meydana gelen siyasi gelişmeler Kuran’da ve Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde müjdelenen dönemin çok yakın olduğunun önemli işaretleridir. Temennimiz Yüce Allah’ın bizleri de bu kutlu döneme şahit kılmasıdır. 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net