Elektrik Üreten Canlı

19. yy’da keşfedilen elektrik, yıllardır doğada var olan bir enerji kaynağıdır. İnsanoğlunun uzun uğraşlar ve çabalar sayesinde temin edebildiği bu önemli nimet, var oldukları ilk andan beri, Allah’ın yarattığı birçok canlıda bulunmaktadır. Allah’ın üstün ilminin bir tecellisi olan bu canlılardan biri de ürettikleri elektriği kontrollü bir biçimde kendilerini savunmak ve birçok farklı amaç için kullanan elektrikli yılan balıklarıdır.

Elektrikli yılan balıkları çok özel bir sinir sistemi sayesinde oldukça kuvvetli bir elektrik akımı üretirler. Bunu üretirken de, elektrik organında korunan disk şeklindeki elektrik hücreleriyle eş zamanlı harekete geçen özel bir düzene sahip sinir sistemlerini kullanırlar.

Adım Adım Elektrik Üreten Sinir Sistemi

Sinir sistemi, hücrelere elektrik göndermesi için “elektrik organı” denilen bir organa komut gönderir. Böylece, oldukça kompleks bir sinir düzeneği binlerce hücrede aynı anda harekete geçer.

Her bir elektrojenik hücre, iç kısmına kıyasla dış düzeyde 100 mikrovolt’dan biraz daha az negatif elektrik taşır. Komut alındığında, sinir merkezi 1 dakikalığına asetilkolin adı verilen bir çeşit nörotransmiter (beyin ve sinir sisteminde mesajların iletilmesini sağlayan kimyasal madde) açığa çıkarır. Bu işlem sırasında, hücrenin iç ve dış taraflarını birbirine bağlayan düşük bir elektrik direnciyle bir cereyan yolu oluşturulur. Bu sayede, her hücre aktive edilmiş kısmı negatif yüklü, öteki tarafı ise pozitif yüklü bir batarya gibi işlev görür.

Elektrik organının içindeki hücreler eşit olarak yönlenmiş bir pil düzeneği gibi olduğundan, aktivasyon halindeki bir hücreden gelen akım, etrafındaki henüz aktive olmamış hücreleri de hızla akacağı yöne doğru ilerleyen bir sel gibi sadece 2 milisaniye kadar kısa bir zamanda harekete geçirerek elektrik üretimini gerçekleştirir.

Üretilen Elektrik Nasıl Olur da Balığın Kendisine Zarar Vermez?

Oldukça kısa bir sürede bu kadar güçlü bir enerji açığa çıkaran yılan balıklarının kendi ürettikleri enerjiden kendilerinin çarpılmaması olağanüstü bir mucizedir.

Peki üstelik su gibi iletken bir ortamda yaşayan yılan balıkları suda ürettikleri bu yüksek voltajlı akımdan neden etkilenmezler?

Bu sorunun yanıtı şöyle özetlenebilir; çok kısa bir sürede çok güçlü enerji üretebilen elektrikli yılan balığı eğer bir su canlısı olmayıp karada yaşayan bir canlı türü olmuş olsaydı, açığa çıkardığı elektrik akımı 1 ampere yakın bir miktar olurdu. Bu da canlının vücudunu 500 voltluk bataryaya denk kılardı. Fakat, fazladan çıkış noktası sağlama özelliği sayesinde su, akımın şiddetini azaltmakta ve makul bir oranda tutmaktadır.

Bu mucizevi olay, tamamen Allah’ın kusursuz yaratma sanatının muazzam bir örneğidir. Her canlıyı yaşadığı ortamın koşullarına en uygun ve en dayanıklı şekilde yaratan Allah Kebir’dir. Her türlü eksiklikten yoksundur. O, herşeyi kusursuzca yaratandır. Kuran’da Allah’ın yaratışı ile ilgili olarak şu şekilde buyrulmaktadır:

“Göklerde ve yerde bulunanlar O’nundur; hepsi O’na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.” (Rum Suresi, 26)

Kesintiye Uğramayan Elektrik Gerçeği

Yılan balığının oldukça sistematik ve düzenli çalışan hücreleri aracılığıyla ürettiği elektrik günümüzdeki teknolojinin tüm donanımları kullanılarak üretilebilen elektrik enerjisiyle kıyas bile yapılamayacak bir kompleksliğe ve mükemmelliğe sahiptir. Çünkü tüm bilimsel araçlar kullanılarak elde edilen elektrik ara ara kesintiye uğrar ve enerjisini yitirirken, yılan balıklarının vücudundaki elektrik hiçbir zaman kesintiye uğramaz ve insanların aksine balıklar kendi ürettikleri elektrik akımı tarafından da çarpılmazlar.

Biliyor muydunuz?


  • Elektrikli yılan balıklarının boylarının zaman zaman 2 metreye kadar ulaşabildiğini…

  • Gövdelerinin üçte ikisini kaplayan ve sayıları 5000 ila 6000’i bulan organik elektrik plakaları bulunduğunu…

  • Elektrik plakalarının oluşturduğu elektriğin, televizyonunuzu çalıştırmak için kullandığınızdan çok daha güçlü bir elektrik yükü olduğunu…

  • Elektrikli yılan balıklarından kaynaklanan elektrik şokunun 2 metre uzaktaki büyükbaş bir hayvanı bile öldürebilecek şiddette olduğunu…


Elektrikli Yılan Balıkları Evrimcilerin Tesadüf Putunu Yıkmıştır

Elektrikli yılan balıkları, vücutlarında saklı tuttukları çok özel sistemler sayesinde çağımızın en önemli enerji kaynaklarından biri olan elektriği ilk yaratıldıkları andan itibaren hiçbir teknik sistem ve profesyonel laboratuvar gereci kullanmadan, üstelik oldukça güçlü bir miktarda üretmektedirler. Bu mucize özellik, “tesadüflere dayalı yaşamı savunan evrim teorisinin” çöküşünün ve yaratılış gerçeğinin de çarpıcı bir kanıtı olmuştur.

 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net