Bu Konulara Dikkat Ediyor musunuz?

Dikkatli olmak Yüce Rabbimiz’in Kuran’ın birçok ayetinde emrettiği güzel bir tavırdır. Dikkatli bir insan, dış dünyadaki tüm nesnelere, tüm olaylara son derece hikmetli bakar. Allah’ın her an herşeyi kuşattığının bilincindedir ve bu sayede her durumda Müslümana yakışan en güzel tavırları sergiler.

Dikkat, insana birçok farklı konuda faydası olan bir vasıftır. Olaylardan ders almak, öğüt alıp düşünebilmek, çevremizdeki delilleri algılayabilmek, bir ya da sonraki birkaç aşamayı hesaplayarak hareket etmek dikkatin göstergelerindendir. Kuran’a göre dikkatli olmak ise, Allah'ın her an herşeyi sarıp kuşattığının, herşeyin tüm gizli yönlerini bildiğinin ve ahirette insanı hesaba çekeceğinin farkında olmaktır. Çünkü kainatta herşey Allah'ın emri ve ilmi ile gerçekleşmektedir. Her olayın, her gelişmenin bir anlamı, bir hikmeti vardır. Mümin, dikkatini ayakta tutarak, bu anlamları hikmetleri yakalar. Olayların önemli noktalarını, detaylarını kavrar.

Kuran’da Allah’ın Dikkat Gösterilmesini Emrettiği Konulardan Bazıları:

Allah, Her An Herşeye Hükmettiği Konusunda Dikkatli Olmayı Emreder

Allah, tüm evreni ve evrenin her parçasını Kendi varlığının delillerini göstermek için yaratmıştır. Ancak insan kimi zaman günlük işlerin koşuşturmasına dalıp karşılaştığı olayları, gördüğü canlıları Allah’ın yarattığını unutma gafletine kapılabilir. Oysa Allah kainattaki herşeye her an hükmetmekte ve insanın yaptığı her işi, ağzından çıkan her kelimeyi ve içinden geçirdiği her düşünceyi bilmektedir. Allah ayetlerde insana bu gerçeği unutmama konusunda dikkatli olmayı emreder:

“Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, herşeyi bilendir.”(Nur Suresi,64)

“Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, herşeyi sarıp-kuşatandır.” (Fussilet Suresi, 54)

Allah, Kendisi'nden Ümit Kesilmemesi Konusunda Dikkatli Olmayı Emreder

Allah Kuran’da, Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım edeceğini (Hac Suresi, 40) bildirmiştir. Bu Allah’ın vaadidir. Öyleyse insan bundan hiçbir kuşku duymamalı, asla ümitsizliğe düşmemeli ve Allah’tan gelecek yardımı her an bekleme konusunda dikkatli ve uyanık olmalıdır.

“Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. (Bakara Suresi, 214)

Allah, Şeytana Karşı Dikkatli Olmayı Emreder

Allah’ı anmaktan ve O’nun emirlerini yerine getirmekten yüz çeviren kimseler şeytanın dünyevi bir takım uzun uğraşı ve hedeflere daldırdığı kimselerdir. Allah Kuran’da, şeytanın taraftarı olan bu insanların mutlak hüsrana uğrayacaklarını unutmamak konusunda dikkatli olunmasını emreder:

“Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.” (Mücadele Suresi, 19)

“.....Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.” (Mücadele Suresi, 22)

Müminlerin Dikkati

İman eden bir insan, son derece dikkatli ve canlı olur. Bezgin, cansız, boş vermiş bir ruh hali, ancak inkarcılara ait bir özelliktir. Mümin, hem kendi son derece canlı, şevkli, atak olur, hem de diğer müminleri bu yönde teşvik eder, canlandırır.

Allah’ın verdiği nimetlerin çeşitliliğini, yarattığı canlıların mükemmel yapılarını ve kaderin mükemmelliğini düşünerek gösterdikleri bu dikkat, müminlerin Allah'a olan imanlarını ve O'nun sanatı karşısında duydukları heyecanı artırır. Bu sayede müminler dünya nimetlerinin bitip tükenmeyen çeşitliliği karşısında daima şükredici olur, Allah’ın Şanını hamd ile yüceltirler.

"Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür." (İbrahim Suresi, 34)




 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net