Allah'ın İsimleri: HALIK

HALIK (Herşeyin varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden)


Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)

Bir arı kovanındaki tüm arılar görevlerini eksiksizce yerine getirirler. İşçi arılar kovanın yapımında çalışır, kovanı havalandırarak derecesini hep sabit tutar ve kovana çiçeklerden topladıkları besinleri getirirler. Bir sivrisinek yumurtadan çıktığında erişkinlik haline hiç benzemez. Sivrisinek larvası gelişimini tamamlayana kadar 4 defa deri değiştirir. Tüm canlıların olduğu gibi, bu canlıların da doğumlarını, yaşamlarını ve ölümlerini Yüce Allah belirlemiştir. Kainattaki tüm varlıklar, Allah’ın kendisine tespit ettiği süre boyunca ve emrettiği şekilde yaşamlarını sürdürürler. Kaderlerinde kendileri için takdir edilen görevin ve sürenin dışına kesinlikle çıkmazlar.

İnsan da kainatın küçük bir parçasıdır. Allah insanı bir damla sudan yaratmış ve onun için de bir yaşam biçimi takdir etmiştir. Onlardan önceki nesiller de aynı şekilde yaşamıştır, sonraki nesiller de aynı şekilde yaşayacaklardır. Çünkü Allah, canlıların hepsi için bir yaşam biçimi belirlemiştir. Bu yüzden kainattaki hiçbir canlının kendi yaşam biçimini tayin etme gücü yoktur. Tüm canlıları Allah yaratmış ve bu şekilde yaşamalarını takdir etmiştir.


 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammmedhasenoglu.com

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net