.

Herşeyin Doğrusu

Yazan: Tarkan Yavaş

Harun Yahya'nın kitapları içerdiği bilgiler, samimi ve hikmetli anlatım üslubu ve estetik tasarımıyla dünya çapında büyük etki oluşturmaktadır. Bu eserler, ABD'den Endonezya'ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Rusya'ya, Çin'den Avustralya'ya, Nijerya’dan Kanada’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde büyük bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. Kuran ahlakını, Peygamberimiz (sav)'in sünnetini ve iman hakikatlerini konu alan eserler çok sayıda insanın iman etmesine veya imanının derinleşmesine vesile olmaktadır. Dünya siyaseti ve masonluk üzerine yazılmış olan kitaplar ise, pek çok insanın dünyaya bakış açısını değiştirmekte, birçok olayın iç yüzünü öğrenmelerine vesile olmaktadır. Harun Yahya'nın Darwinizm'in bilimsel olarak çöküşünü ele alan kitapları en çok etki oluşturan eserlerindendir. Bu kitaplar tüm dünyada büyük yankı uyandırmakta, başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Darwinizm'in maskesinin düşmesini sağlamaktadır.

Bu eserlerin oluşturduğu büyük etki, kimi zaman bazı kimselerin bu değerli kitapların hazırlanışıyla ilgili farklı yorumlarda bulunmalarına sebep olabilmektedir. Kitapların bir heyet veya grup tarafından, ortak çalışmayla hazırlandığı öne sürülmektedir. Aslında bu iddia, Harun Yahya'nın kitaplarındaki olağanüstülüğün ve harikalığın bir tecellisidir. Harun Yahya'nın eserleri, anlatım tekniği, resimler, mantık örgüsü, derinlik, samimiyet, ikna kabiliyeti olarak dünyada tektir. Bu kitaplardaki yazı üslubunun, cümle kurma tekniğinin, güçlü delillendirme yöntemlerinin, itiraz edilemezlik özelliğinin benzeri, başka kitaplarda yoktur. Eşi veya benzeri olmayan bu kitapların, bir heyet veya grup tarafından hazırlandığının öne sürülmesi, ortada hayranlık uyandırıcı, hayret verici, olağanüstü acayip bir durum olduğunun delilidir.

Böyle kitapların yazılabilmesi için çeşitli devletlerin desteğine, akademisyenlerin ve profesörlerin katkısına gerek olduğunun düşünülmesi, bunun ancak bir heyet veya grup tarafından başarılabileceğinin öne sürülmesi, söz konusu kitapların dahilik derecesinde bir kabiliyetin eseri olduğunun tescilidir. "ABD'deki Yaratılışçılardan destek alınması gerekir", "Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan destek alınması gerekir", "Siyasi çevrelerden destek alınması gerekir", "Bunu ancak bir heyet başarabilir" gibi iddialar ortaya atıldığına ve bunların hiçbiri olmadığına göre, bu kitapların olağanüstü bir zihnin eseri olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı, çok basit mantık yürütmelerle dahi görülebilecek kadar açıktır:

1. Dünyanın pek çok ülkesinde on binlerce profesör, bilim adamı, eğitmen ve akademisyen vardır. Dünyanın dört bir yanında pek çok biyolog, zoolog, biyogenetikçi, biyomatematikçi, paleontolog, antropolog vardır. Tarih, uluslararası ilişkiler, prehistorya bölümü gibi bölümlerde görev yapan sayısız akademisyen bulunmaktadır. Eğer Harun Yahya'nın eserleri gibi eserlerin, heyet çalışmasıyla hazırlanabileceği öne sürülüyorsa, bir grup profesör ve akademisyenin biraraya gelerek benzer bir kitap yazabilmeleri gerekir. İkna ediciliğiyle, resim tekniğiyle, mantık örgüsüyle, anlatım üslubuyla Harun Yahya'nın eserlerine benzeyen kitapların dünyanın pek çok yerinde görülüyor olması gerekir. Böyle bir çalışmayı organize edebilecek ve gerekli maddi desteği sağlayabilecek, sayısı binleri aşan akademi ve eğitim kurumu da bulunmaktadır. Ne var ki, bugüne kadar bunların hiçbiri biraraya gelerek Harun Yahya'nın yazdığı kitapların bir benzerini hazırlayamamışlardır. Bu eserler, etki ve telkin gücüyle, samimi anlatım üslubu ve hikmetiyle eşi benzeri olmayan eserlerdir.

2. Bir heyet veya grup çalışmasıyla hazırlanan kitapların en önemli özelliklerinden biri, çoğu zaman birbiriyle çelişen, farklı görüşler ve üsluplar içermesidir. Bu tip kitaplarda, mantık bütünlüğü ve fikir birliği yoktur. Farklı anlatım teknikleri vardır. Farklı üsluplar kullanılır. Seçilen resimler, yapılan tasarımlar birbiriyle uyumlu değildir. Ortaya konulan bilgiler ve savunulan görüşler de çoğunlukla birbiriyle çelişir. Kitap okunur okunmaz, farklı yazarların üslupları hemen fark edilir, kitabın çok sayıda kişi tarafından hazırlandığı kolaylıkla anlaşılır. Harun Yahya'ya ait yaklaşık 250 kitabın tamamında ise, üslup ve mantık bütünlüğü vardır.

3. Tüm kitaplarda, aynı samimiyet, aynı telkin gücü, aynı teknik, aynı derinlik, aynı anlatım, aynı hitabet vardır. Kitaplarda kullanılan resimlerin sanat yönleri, estetik değerleri ve kaliteleri dahi tam bir bütünlük içermektedir. Eğer Harun Yahya'nın eserleri bir heyet tarafından hazırlanıyor olsaydı, bu kitaplarda pek çok anlatım ve üslup farklılığı, mantık çelişkileri, teknik farklılıkları görülmesi gerekirdi. Ancak böyle çelişkili bir durum hiçbir kitapta yoktur. Dolayısıyla, Harun Yahya'nın kitaplarını okuyan bir kimse, bu eserlerin tek bir beynin ürünü olduğunu hemen anlayabilir.

4. Bir kısım çevreler de bu kitapların Harun Yahya'nın çevresindeki, BAV mensubu bazı gençler tarafından hazırlandığını ileri sürmektedir. Harun Yahya'nın çevresindekiler, üniversite mezunu genç insanlardır. Ne bilgi birikimleri ne de eğitimleri böylesine etkili kitaplar hazırlamaya yeterli değildir. Üstelik, bu gençler eğer böyle kitaplar hazılayabilecek yeteneğe, zihne ve birikime sahip olsalar, bu imkanı çoktan değerlendirir, bir kaç kişi biraraya gelerek bu kitapların benzerlerini çoktan kendileri hazırlarlardı. Ancak şimdiye kadar, böyle birşey gerçekleşmemiştir. Eğer üniversite mezunu her insan böyle kitaplar yazabiliyorsa, Türkiye'de yüzlerce üniversite, on binlerce üniversite mezunu vardır. Bunların, 5-10 kişilik gruplar halinde biraraya gelip, Harun Yahya'nın kitapları gibi kitaplar yazabilmeleri gerekir. Ancak Harun Yahya'nın kitaplarına benzer bir eser bugüne kadar hiç ortaya konulmamıştır.

5. Bazı kimseler de bu kitapların ABD, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından hazırlatıldığı ya da ABD'deki Yaratılışçı kurumlar tarafından desteklendiği gibi iddialar öne sürmektedir. Eğer herhangi bir ülke ya da kurum bu kitapların bir benzerini yapabilecek olsa, bunu kendi adına açıkça yapar, ismini gizleme gereği duymazdı. Neticede birer ilmi eser olan bu kitaplara katkısı veya desteği olan bir kişi, kurum ya da devlet olsa, bunu açıklamasında hiçbir mahsur olmazdı. Hatta böyle büyük etki gücüne sahip eserleri herkes gururla sahiplenirdi.

6. Bahsedilen ülkeler ve kurumlar hem maddi olarak hem de teknik altyapı olarak çok geniş imkanlara sahiptir. Suudi Arabistan'da alim kadroları, ABD üniversitelerinde görev yapan binlerce profesör, Mısır'da yüzlerce ilim adamı vardır. Ancak Harun Yahya'nın kitaplarına benzeyen bir kitap, ne Suudi Arabistan ne Mısır ne ABD ne de herhangi başka bir ülke veya kurum tarafından şimdiye kadar hiç yapılamamıştır. Açıkça görülmektedir ki, 100 tane de profesör biraraya gelse, onlarca devlet gücünü de birleştirse, Harun Yahya kitaplarına benzeyen bir kitap yapılamamaktadır. Bu da bir kez daha, bu eserlerdeki olağanüstülüğü ve harikalığı ispatlamaktadır.

7. Sık sık gündeme getirilen konulardan biri de kitapların basılması için gerekli olan maddi güçtür. Bu kitaplar, milyonlarca basılmakta ve satılmaktadır. Doğal olarak bu satışlardan bir gelir elde edilmekte, bu gelir yeni kitapların basılması için kullanılmaktadır. Harun Yahya kitaplarının hediye olarak bazı adreslere gönderilmesi de, kimi çevrelerce hayretle karşılanmaktadır. Oysa bunda şaşırılacak veya hayret edilecek bir durum yoktur. Benzer satış teknikleri pek çok yayınevi ve şirket tarafından kullanılmaktadır. Hediye edilen kitaplar bir tür reklam görevi görmekte, kitapların ulaştığı kimseler yeni kitaplar sipariş etmekte, hatta çoğu zaman takım halinde bu eserlerden almaktadır. Dolayısıyla kat kat geri dönüş olmaktadır. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Fransa'daki seçkin adreslere kitap hediye edilmesiyle yaşanmıştır. Bu kampanya sonucunda, Fransa'dan gelen kitap talebinde çok büyük artış olmuş, bu ülkedeki Harun Yahya kitaplarının satışında patlama yaşanmıştır.

Harun Yahya'nın eserlerinin olağanüstü etkileyici olmasının sebebi, yazarın Allah rızası için insanların hidayetine vesile olmaya niyet etmesinin ve bunun için samimiyetle gayret göstermesinin bir tecellisidir. Allah, inşaAllah, bu samimi çabaya güzel bir karşılık vermekte, Harun Yahya külliyatı tüm materyalist ve ateist felsefeleri fikren mağlup etmektedir.


 

 


Ana Sayfa   |   Kitaplar  |   Belgeseller  |   Makaleler   |   Bize Ulaşın   |  

© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek kosuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

danisma@muhammedhasenoglu.com

 

 

eskimisir.com evcilhayvanlar.net