ALLAH'IN İSİMLERİ

Sizi kim yarattı? Bedeninizi, gözlerinizin rengini, saçlarınızın rengini kim verdi? Boyunuzun uzunluğunu, derinizin rengini kim belirledi? Sizinle birlikte diğer insanları, gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında yaşayan canlıları kim yarattı? Uzayın derinliklerindeki gezegenlerin, güneşin ve yıldızların düzenini kim oluşturdu? İnsanların çoğu bütün bunlara aynı şekilde karşılık verir: Bizi Allah yaratmıştır. Kuşkusuz bütün bu soruların doğru cevabı da budur. Peki bizi ve tüm kainatı en ince ayrıntılarına kadar yaratan Yüce Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Bu film, bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz'i, Kuran'da bildirilen sıfatlarıyla tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu filmin amacı, insanların üstün kudret sahibi Allah'ı gereği gibi tanımalarını sağlamak, böylelikle O'na daha yakın olmalarına vesile olmaktır.


 


ALLAH'IN RENK SANATINDAN

Kapkaranlık puslu bir dünyada yaşamak nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Renklerin olmadığı, her şeyin siyah ve gri olduğu bir ortam... Şüphesiz böyle bir hayat insanlar için çok büyük bir azap olurdu. Ancak yeryüzü rengarenktir. Dünyanın her köşesi birbiriyle uyum içinde yaratılmış, gözalıcı renklerle bezenmiştir. Yemyeşil ormanlar, masmavi sular, ihtişamlı dağlar ve uçsuz bucaksız denizler... Tüm bunları Allah yaratmıştır. Akıl ve vicdan sahibi bir insan çevresine baktığında bu gerçeği kolaylıkla görebilir. Çünkü Allah yarattığı her şeyi Kendi Zatı'nı tanımamız ve üzerinde düşünmemiz için var etmiştir. Allah'ın ilmi her yeri kuşatmıştır. Bu filmde Allah'ın insanlar için yarattığı en güzel nimetlerden biri olan renkler ve Allah'ın yeryüzündeki renk sanatı incelenmektedir.

Allah'ın Renk Sanatı Full MPEG FULL
Allah'ın Renk Sanatı 1. Bölüm MPEG 1
Allah'ın Renk Sanatı 2. Bölüm MPEG 2
Allah'ın Renk Sanatı 3.Bölüm MPEG 3
Allah'ın Renk Sanatı 4.Bölüm MPEG 4
Allah'ın Renk Sanatı 5.Bölüm MPEG 5
Allah'ın Renk Sanatı 6.Bölüm MPEG 6
Allah'ın Renk Sanatı 7.Bölüm MPEG 7


ATOM MUCİZESİ

Bu filmde atomun içinde meydana gelen pek çok şaşırtıcı ve mucizevi olayı izleyeceksiniz. Göreceksiniz ki atomlardan meydana gelen bir vücutla havadaki atomları soluyor, besinlerdeki atomları yiyor ve suyun atomlarını içiyorsunuz. Gördükleriniz ise gözünüzdeki atomlara ait elektronların fotonlarla çarpışmasından başka bir şey değil. Peki ya dokunarak hissettikleriniz? Onlar da cildinizdeki atomların eşyalardaki atomları itmesinden ibaret... Atomun yapısı ise son derece kompleks bir denge ve dizayna sahip. Dolayısıyla bu yapıların hiçbiri, Allah'ın varlığını inkar eden materyalist felsefenin iddia ettiği gibi tesadüfen oluşmuş olamaz. Tesadüf ancak karmaşa, bozukluk, düzensizlik ve hata doğurur. Atomdaki muhteşem uyum, düzen ve denge ise, bizlere tüm canlılığın bilinçli ve kusursuz bir yaratılışın ürünü olduğunu göstermektedir. Bu filmde izleyeceğiniz tüm bilimsel gerçekler, inkarcı felsefeyi tartışma götürmez bir biçimde çökertmekte ve canlı-cansız her şeyin kökeninin tesadüf değil, yaratılış olduğunu ispatlamaktadır.

Atom Mucizesi Full MPEG FULL
Atom Mucizesi 1.Bölüm MPEG 2
Atom Mucizesi 2.Bölüm MPEG 2
Atom Mucizesi 3.Bölüm MPEG 3
Atom Mucizesi 4.Bölüm MPEG 4
Atom Mucizesi 5.Bölüm MPEG 5
Atom Mucizesi 6.Bölüm MPEG 6
Atom Mucizesi 7.Bölüm MPEG 7
Atom Mucizesi 8.Bölüm MPEG 8


BUZLAR DÜNYASI


Kuzey kutbu, Dünyamız'ın buz makinesidir. Burada -50 dereceye varan soğuk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer. Dünyanın bu bölgesinde yaşam oldukça zordur. Bu ortamda hayvanların sığınacakları bir barınakları da bulunmaz. Her saniye yeni bir buzdağı oluşur. Bu buzdağları ortalama 30 katlı bir apartman yüksekliğindedir. Bu zorlu şartlara rağmen kutupta çok zengin bir canlılık vardır. Bu filmde, hayatın imkansız gibi göründüğü kutup koşullarında rahatça yaşam süren canlıları tanıyacak, her biri yaratılış mucizesi olan özelliklerini izleyeceksiniz.

Buzlar Dünyası Full MPEG FULL
Buzlar Dünyası 1.Bölüm MPEG 2
Buzlar Dünyası 2.Bölüm MPEG 2
Buzlar Dünyası 3.Bölüm MPEG 3
Buzlar Dünyası 4.Bölüm MPEG 4
Buzlar Dünyası 5.Bölüm MPEG 5
Buzlar Dünyası 6.Bölüm MPEG 6
Buzlar Dünyası 7.Bölüm MPEG 7
Buzlar Dünyası 8.Bölüm MPEG 8
     

DENİZLERDEKİ İHTİŞAM


Denizaltındaki muhteşem dünyayı biliyor musunuz? Denizaltındaki canlıların şaşırtıcı özelliklerini ve çarpıcı güzelliklerini incelediniz mi? Bu film, size sualtı dünyasının kapılarını açıyor. Allah'ın muhteşem yaratma sanatına bir kez daha hayran olacaksınız...

Denizlerdeki İhtişam Full MPEG FULL
Denizlerdeki İhtişam 1. Bölüm MPEG 2
Denizlerdeki İhtişam 2. Bölüm MPEG 2
Denizlerdeki İhtişam 3.Bölüm MPEG 3
Denizlerdeki İhtişam 4.Bölüm MPEG 4
Denizlerdeki İhtişam 5.Bölüm MPEG 5
Denizlerdeki İhtişam 6.Bölüm MPEG 6
Denizlerdeki İhtişam 7.Bölüm MPEG 7
Denizlerdeki İhtişam 8. Bölüm MPEG 8
Denizlerdeki İhtişam 9. Bölüm MPEG 9


DERİN DÜŞÜNMEK

Düşünen insan dünya hayatının gerçeğini kavrar. Gördüğü her şeyde Allah'ın sıfatlarını tanır. İnsanların büyük çoğunluğunun aksine, ne için var olduğunu düşünerek yaşar. Allah'ın insana öğrettiği hikmetleri kavrar ve Allah'ın emrettiği şekilde düşünmeye başlar. Bunun sonucunda hem Allah'ın nimetlerinden herkesten daha fazla zevk alır, hem de gereksiz kuruntulara, dünyaya yönelik hırslara kapılarak kendini sıkıntıya sokmaz. Bunlar, düşünen bir insanın dünyada kazanacağı güzelliklerden sadece birkaçıdır. Düşünerek daima doğruyu gören insanın sonsuz ahiret hayatındaki kazancı ise Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti ve cennetidir. Bu filmin amacı, size üzerinde düşünmeniz gereken gerçekleri bir kez daha hatırlatmak ve Allah'a daha yakın olmanızı sağlamaktır.

Derin Düşünmek Full MPEG FULL
Derin Düşünmek 1. Bölüm MPEG 2
Derin Düşünmek 2. Bölüm MPEG 2
Derin Düşünmek 3. Bölüm MPEG 3
Derin Düşünmek 4. Bölüm MPEG 4
Derin Düşünmek 5. Bölüm MPEG 5
Derin Düşünmek 6. Bölüm MPEG 6
Derin Düşünmek 7. Bölüm MPEG 7
Derin Düşünmek 8. Bölüm MPEG 8
Derin Düşünmek 9. Bölüm MPEG 9


DERİNLERİN GİZEMİ

Uzayın karanlıklarından bakıldığında dünyamız masmavi bir gezegendir. Dünyamızın bu sıradışı renginin sebebi, yüzeyinin yüzde 70'ini kaplayan “su”dur. Sahip olduğu suyla dünya, uzay çölünün ortasında bir vaha gibidir.
Yeryüzündeki hayat yalnızca karada gördüklerimizden ibaret değildir. Gözlerden uzak zengin bir denizaltı yaşamı vardır.
Okyanuslar, herbiri kendine özgü tasarımlarıyla, birbirinden farklı deniz canlılarını barındırır. Öyle ki, denizlerdeki sayıları milyonlarla ifade edilen tür sayısı, yeni keşfedilenlerle her dalışta biraz daha artmaktadır.
Bu filmde, okyanuslarda süren yaşamı ve birbirinden ilginç deniz canlılarını yakından tanıyacak, Yüce Allah'ın benzersiz yaratma sanatına ilk defa izleyeceğiniz örneklerle şahit olacaksınız.

Derinlerin Gizemi Full MPEG FULL
Derinlerin Gizemi 1. Bölüm MPEG 2
Derinlerin Gizemi 2. Bölüm MPEG 2
Derinlerin Gizemi 3. Bölüm MPEG 3
Derinlerin Gizemi 4. Bölüm MPEG 4
Derinlerin Gizemi 5. Bölüm MPEG 5
Derinlerin Gizemi 6. Bölüm MPEG 6
Derinlerin Gizemi 7. Bölüm MPEG 7
Derinlerin Gizemi 8. Bölüm MPEG 8
Derinlerin Gizemi 9. Bölüm MPEG 9


DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ

İnsanları dinden uzaklaştıran en önemli nedenlerden biri, dünyayı sonsuz bir yurt sanmalarıdır. Oysa dünya, Allah'ın insanı denemek için, özellikle eksik ve kusurlu yarattığı bir yurttur. Dünyadaki her güzellik, çok geçmeden bozulur ve yok olur. Bu, dünya hayatının hiç değişmeyen gerçeğidir. Dünya Hayatının Gerçeği, Harun Yahya'nın çeşitli dillere çevrilmiş kitaplarından hazırlanmıştır

Dünya Hayatını Gerçeği Full MPEG FULL
Dünya Hayatını Gerçeği 1. Bölüm MPEG 2
Dünya Hayatını Gerçeği2. Bölüm MPEG 2
Dünya Hayatını Gerçeği3. Bölüm MPEG 3
Dünya Hayatını Gerçeği 4. Bölüm MPEG 4

EVRENİN YARATILIŞI (GÖKLERDEKİ MUCİZELER)

Materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan başıboş bir madde yığını olduğunu iddia eder. Ancak 20. yüzyıl biliminin bulguları bu iddiayı kesin olarak çürütmüştür. Günümüzde bilim göstermektedir ki; evren Büyük Patlama (Big Bang) adı verilen bir patlama ile bir anda yoktan var edilmiştir. Dahası evrenin tüm fiziksel dengeleri, insan yaşamına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Allah, yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlardan karbon atomunun ya da su molekülünün kimyasal özelliklerine kadar her şeyi kusursuz bir uyumla yaratmıştır.

GÖKLERDEKİ DÜZEN

Modern bilim bugün, Kuran'ın, "(Allah) gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır." (Enam Suresi, 101) ayetine şahitlik etmektedir. 20. yüzyıl bilimi göstermiştir ki içinde yaşadığımız evren yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada meydana gelen büyük bir patlama sonucunda ortaya çıkmıştır. Uzay boşluğu, galaksiler, gezegenler, Güneş, Dünya, kısaca evreni oluşturan tüm gök cisimleri "Big Bang" adı verilen bu patlama sonucunda meydana gelmiştir. Bir diğer mucize de bu muazzam patlamanın ardından düzenli ve planlı bir evrenin ortaya çıkmasıdır. Bilindiği gibi patlamalar düzen değil, düzensizlik ve yıkım getirirler. Fakat Big Bang'le, tam aksine, son derece sistemli ve düzenli bir evren ortaya çıkmıştır. Evrenimizi, Samanyolu Galaksisi'ni, Güneş Sistemimiz'i ve üzerinde yaşadığımız Dünya Gezegeni'ni kuşatan sayısız kanun, denge ve ölçü vardır. Bunların her biri ise, içinde insan yaşamına imkan sağlayacak bir evreni oluşturacak biçimde, İlahi bir hesap ve düzen içinde yaratılmıştır. Her karesi ayrı bir mucize olan evren, çok açıktır ki onu eşsiz bir ilim, kudret ve sanatla var eden Allah'ın eseridir.

İMTİHANIN SIRRIŞu an tüm insanlar, hızla ölüm anlarına doğru yaklaşıyorlar. Bugün en genç insan için de, en yaşlı insan için de ölüm aynı uzaklıkta. Çünkü kimin ne zaman ve nasıl öleceği belli değil. Ölümün yakınlığı, insana dünyanın önemsizliğini gösterir: İnsan, dünyada kendisine verilen kısa süre içinde ahirete yönelik en fazla kazancı sağlamakla yükümlüdür. Sağduyu sahibi bir insana düşen, vicdanının sesini dinleyip Allah'ın kendisini bir denemeden geçirdiğini hiç unutmamaktır. Allah, dünya hayatında insanlara rehber olarak Kuran-ı Kerim'i, örnek olarak da elçileri ve salih müminleri göndermiştir. Samimi kalple Allah'a yönelen bir insan, karşısına ne tür bir zorluk çıkarsa çıksın, mutlaka bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa erecektir. Yani bu imtihan dünyasının en büyük sırlarından biri, iman edenler için mutlak bir kazançla noktalanmasıdır.

İNSANIN YARATILIŞI

Bu belgesel insanın nasıl yaratıldığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra var edildiğini anlatıyor. Bu belgesel sizi anlatıyor! Bir zamanlar annenizin karnındaki tek bir hücreydiniz. Tıpkı yeryüzündeki diğer insanlar gibi. Derken bu hücre bölündü, iki hücre oldu. Sonra tekrar bölündü dört hücre oldu. Sonra sekiz... Sonra onaltı... Hücreler çoğalmaya devam etti. Ortaya önce bir et parçası çıktı. Sonra bu et parçası şekillendi. Et parçasının kolları, bacakları, gözleri oldu. Başlangıçtaki hücre 100 milyar kat büyüdü, 16 milyar kat kilo aldı. Önce bir hiç, sonrada yalnızca bir su damlası iken, Allah bir dizi mucize gerçekleştirdi ve insanı yarattı. Ve insana kendisini nasıl yarattığını Kuran'da şöyle bildirdi: "İnsan, kendi başına ve sorumsuz bırakalacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?" (Kıyamet Suresi, 36-40)

İSLAM: DÜNYAYI AYDINLATAN IŞIK

Eşsiz görüntüler, bilgisayarda hazırlanmış 3 boyutlu haritalar, harika bir müzik ve güçlü bir anlatımla hazırlanan 45 dakikalık filmde, İslam'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed devrinden başlayarak insanlara nasıl merhamet ve hoşgörü öğrettiği, akıl, bilim, hikmet ve sanat kazandırdığı anlatılıyor. Filmin bölüm başlıkları şöyle:
1) Putların Kırılması
2) İslam'ın Hoşgörüsü, Adaleti ve Merhameti
3) Bilimin İslami Kaynağı
4) İslam'ın Yüksek Medeniyeti
Filmi izlediğinizde, İslam dininin Arabistan'dan başlayarak tüm Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'ya, İspanya'ya yayılırken dünyanın en görkemli medeniyetlerinden birini kurduğunu ve bu büyük kültürel yükselişin Kuran ahlakına dayandığını göreceksiniz. Filmin sunucusunun belirttiği gibi, İslam'ın ışığının tüm dünyayı aydınlattığına tanık olacaksınız.

İSLAM TERÖRÜ LANETLER

11 Eylül 2001 sabahı, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırı, onbinlerce masum insanın hayatına mal oldu... Bu büyük vahşet, insanlığın barış ve huzurunu tehdit eden büyük bir tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi: Terörizm. Terörizm, bir insanlık suçudur. Masum insanları hedef alır. Amacı, insanları öldürerek topluma korku salmak ve böylece politik emellerine güç bulmaktır. Bugüne kadar farklı ideolojiler terörizme başvurdular. Ancak son yıllarda dünya gündemine oturan bir başka terör vardır ki, bu tamamen çarpık bir kavramdır. Bu kavramın ismi "İslami Terörizm"dir... Bu kavram çarpıktır, çünkü İslam'da teröre yer yoktur. Allah Kuran'da tüm Müslümanlara dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmelerini emretmiştir. İslam ahlakı, terörün kaynağı değil, çözümüdür...

KURAN MUCİZELERİ 1

Allah, bundan 14 asır önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek, insanlığın yegane yol göstericisi de bu son İlahi Kitap olacaktır.
Kuran'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanısıra, Kuran'ın Allah Katından indirildiğini ispatlayan pekçok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır.
Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir, fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kuran'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, günümüz insanına Kuran'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

 

KURAN MUCİZELERİ 3

Allah, bundan 14 asır önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek, insanlığın yegane yol göstericisi de bu son İlahi Kitap olacaktır.
Kuran'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanısıra, Kuran'ın Allah Katından indirildiğini ispatlayan pekçok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır.
Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir, fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kuran'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, günümüz insanına Kuran'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

 

MUCİZE GEZEGEN 1

Güneş sistemindeki tüm komşularının aksine, Dünya yaşam dolu bir gezegendir. Gökyüzünde, karada ve denizlerde son derecede uyumlu bir yaşam dengesi vardır. Birbirlerinden çok farklı yapılara, renklere ve özelliklere sahip milyonlarca hayvan, bitki, böcek veya deniz canlısı, bu özel gezegen üzerinde hep birlikte yaşam sürer. Yeryüzündeki bu büyük denge ve üzerindeki tüm canlılar, Allah'ın varlığının ve yaratma sanatının kanıtlarıdır.
Bu filmde, Mavi Gezegen'in mucizevi özelliklerinden bazılarını görecek, bu mucizelerin materyalizmin öne sürdüğü "tesadüf" iddiasını nasıl çürüttüğünü izleyeceksiniz. Ve Allah'ın Dünya'yı büyük bir bilgi ve muhteşem bir kudretle yarattığına tanık olacaksınız.

 

MUCİZE GEZEGEN 2

Bu film boyunca izleyecekleriniz, dünyamızın amaçsız, başıboş, tesadüfi bir madde yığını olmadığını, aksine canlılığı gözeten bir amaca göre hassas bir biçimde tasarlandığı gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Güneş'in bize ulaştırdığı ışığın, içtiğimiz ya da bedenimizi oluşturan suyun veya her saniye ciğerlerimize çektiğimiz havanın bizim yaşamımız için son derecede uygun olduklarına şahit olacaksınız. Dünya hakkında yaptığımız her türlü inceleme, bizlere bu dünyada canlı yaşamını gözeten mükemmel bir tasarım olduğunu gösterir. Elbette, yeryüzünün her detayında görülen bu tasarım, aynı zamanda yeryüzünün her detayına hakim olan sonsuz bir güç ve akıl sahibi bir Yaratıcı'nın varlığının ispatıdır.

 

 

 

 


© 2004 Muhammed Hasenoğlu www.muhammedhasenoglu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
danisma@muhammedhasenoglu.com